Tag Archives: praca dyplomowa

Popularne sieciowe systemy operacyjne

praca dyplomowa z początku wieku

Każda, nawet najlepiej zaprojektowana i wykonana sieć nie będzie działała bez zastosowania jednego z wielu dostępnych obecnie sieciowych systemów operacyjnych, które stanowią podstawę działania serwerów.

Do zadań sieciowych systemów operacyjnych należy udostępnianie w sieci plików i katalogów, wspólnych drukarek, modemów, zmieniaczy płyt CD-ROM, aplikacji oraz baz danych. Korzystanie z poszczególnych zasobów jest zwykle regulowane przez nadanie użytkownikom i stacjom roboczym odpowiednich praw dostępu. Ponadto system sieciowy powinien zapewniać możliwość porozumiewania się użytkowników ze sobą oraz pozwalać na korzystanie z usług internetowych, przy zapewnieniu bezpieczeństwa zasobów lokalnych.

Zadania te są wypełniane przez różne systemy w różny sposób i na rozmaitym poziomie. Dobór najbardziej odpowiedniego zależy od charakteru zastosowań, którym będzie służyła dana sieć lokalna, a także od jej wielkości, mierzonej liczbą serwerów i stacji roboczych.

Do najbardziej znanych należą: NetWare firmy Novell, Windows NT Server Microsoftu oraz Linux należący do rodziny systemów UNIX-owych.

UNIX

Jest to system najstarszy i najtrudniejszy do opanowania, a jednocześnie oferujący ogromne możliwości konfiguracyjne, bardzo wysoki poziom zabezpieczeń przed nieautoryzowanym dostępem do zasobów sieci oraz niespotykaną w innych systemach stabilność pracy. Jest powszechnie stosowany na serwerach internetowych. Pracuje on w trybie znakowym czyli tak jak znany chyba wszystkim Microsoft DOS. Jest przeznaczony wyłącznie dla sieci Client-Server.

UNIX zaprojektowany jest pod kątem obsługi dużych serwerów. Ma wbudowane mechanizmy do pracy w sieci, jest wielozadaniowy (wykonuje wiele programów jednocześnie) i wielodostępny (wielu użytkowników na raz). W instalacjach sieciowych bazujących na platformie UNIX-owej realizuje się współdzielenie zasobów dyskowych i urządzeń peryferyjnych, obsługę wielu zaawansowanych aplikacji o architekturze klient-serwer. System może być wyposażony w narzędzia bezpieczeństwa – od haseł użytkowników i sterowanych praw dostępu do zasobów, po szyfrowane kanały komunikacyjne, w których przesyłane przez łącza sieciowe dane są kodowane przed wysłaniem przez jeden z komputerów i dekodowane po odebraniu przez drugi, co zapobiega „podsłuchiwaniu” przez hackerów.

UNIX sprzedawany jest zazwyczaj wraz z komputerami, często w ramach całościowej instalacji sieciowej „pod klucz”. Służy wówczas do obsługi sieci i aplikacji typu bazy danych. Najbardziej znane oprogramowanie obsługujące bazy danych w architekturze klient-serwer, jak na przykład produkty firm Oracle czy Informix, posiada implementację na wszystkie platformy UNIX-owe. Pod kontrolą UNIX-a pracują zwykłe pecety oraz najpotężniejsze na świecie, wieloprocesorowe superkomputery.

UNIX jest standardowo wyposażony w narzędzia komunikacyjne, a jego włączenie do sieci jest stosunkowo proste, przy czym nie ma znaczenia czy jest to sieć lokalna, czy Internet. Administrator UNIX-a musi posiąść sporą porcję wiedzy o systemie. Specyfika poszczególnych odmian UNIX-a, zwłaszcza na poziomie zaawansowanych narzędzi do zarządzania powoduje, że niemal każdej odmiany systemu trzeba się osobno nauczyć.

Sieci oparte na serwerach UNIX-owych stosowane są w dużych, bogatych firmach i instytucjach. W wersjach komercyjnych są to rozwiązania kosztowne. Jednak UNIX potrafi efektywnie wykorzystać moc i szybkość przetwarzania silnych maszyn, zaś serwery oferują wysoką stabilność i niezawodność pracy, co ma istotne znaczenie w niektórych zastosowaniach.

Linux

Młodszy „brat” UNIX’a. Oferuje bardzo zbliżone możliwości, a jednocześnie jest o wiele łatwiejszy w obsłudze i konfiguracji. Został zaprojektowany przez jednego ze studentów informatyki na uniwersytecie w Oslo – Linusa Torvaldsa, który opublikował rezultaty swojej pracy w Internecie i udostępnił kod źródłowy systemu wszystkim zainteresowanym jego dalszą rozbudową. Dzięki temu Linux stał się najszybciej i najczęściej aktualizowanym systemem operacyjnym na świecie. Jego wersja instalacyjna jest legalnie dostępna w Internecie całkowicie za darmo (pomijając koszt pobrania kilkudziesięciu MB).

Tak jak UNIX, Linux znany jest z wysokiej niezawodności i stabilności pracy. Jest systemem wieloużytkownikowym i wielozadaniowym. Na pojedynczym serwerze może, za pomocą terminali, pracować wielu użytkowników. System autoryzacji, sterowanie dostępem za pośrednictwem nadawanych praw, szyfrowanie zdalnych transmisji sprawiają, że poprawnie skonfigurowany system zapewnia bardzo wysoki stopień ochrony danych. Dodatkowo system szczelnego izolowania wykonywanych na serwerze zadań sprawia, że nawet przy znacznej ilości pracujących jednocześnie użytkowników Linux pracuje niezwykle stabilnie.

Linux jest oprogramowaniem darmowym, rozprowadzanym na zasadzie licencji GPL (General Public License). Oznacza to, że do wersji wykonywalnych dołączone są pliki źródłowe i każdy, jeśli oczywiście potrafi, może sobie w dowolny sposób zmodyfikować każdą aplikację. Do funkcjonowania systemu oraz wygodnej pracy potrzebne są programy użytkowe, aplikacje dla serwera i interfejs graficzny X Window. Wszystkie te elementy zebrane razem i tworzące działającą wersję nazywa się dystrybucją. Jest wiele dystrybucji Linuxa (co najmniej kilkanaście), z czego najważniejsze to: RedHat, S.u.S.e., Slackware, Debian i Caldera.

W okresie początków Linuxa w Polsce najczęściej używaną jego wersją była dys­trybucja Slackware. Jednak jej znaczenie w dniu dzisiejszym spadło. Obecnie obser­wujemy dwa przeciwstawne kierunki roz­wojowe. Z jednej strony istnieją dystrybu­cje zorientowane komercyjnie, mające zdobyć część rynku systemów UNIX-owych. Ciągle są one dużo tańsze niż renomowa­ne produkty, a jednocześnie porównywal­ne pod względem funkcjonalności. Do­datkowo dzięki zastosowaniu jądra (ang. Kernel) Linu­xa działają one na prawie każdym sprzęcie PC oraz nie wymagają zbyt wielu zaso­bów systemowych. Najlepszym przykła­dem tego kierunku są dystrybucje firmy Caldera.

Na przeciwległym końcu znajdują się pakiety bezpłatne, będące efektem pracy programistów, którzy w ten sposób chcą propagować ideę bezpłatnego oprogra­mowania. Tworzą oni dystrybucje nieko­mercyjne, które służą głównie idei szero­kiego rozpowszechnienia Linuxa. Wśród nich na pierwszym miejscu należy wymie­nić dystrybucję Debian GNU/Linux oraz Red Hat.

Zastosowa­nie maszyny linuksowej jako serwera, oprócz bardzo dobrej stabilności tego systemu, ma tę dodatkową zaletę, że zwalnia nas z konieczności kupowania drogiego, specjalistycznego oprogramowania. Większość potrzebnego w tego typu za­stosowaniach software’u wchodzi bo­wiem w skład dystrybucji Linuxa.

Przeznaczony wyłącznie dla sieci Client-Server.

Novell NetWare

Produkt firmy Novell Incorporated. Oferuje wysoki poziom stabilności pracy i bezpieczeństwa. System Novell NetWare jest obecnie najpopularniejszym systemem sieciowym dla małych, średnich i dużych przedsiębiorstw. Oferuje bardzo duże możliwości zarządzania zasobami sieci powiązane z rewelacyjną wydajnością. Obsługuje systemy wieloprocesorowe co pozwala administratorom na budowę centralnych baz danych bez poświęcania wydajności sieci na rzecz łatwego dostępu do danych.

Pracujący na dedykowanym serwerze Novell NetWare (w wersji od 4.11) oferuje, oprócz tradycyjnych usług w rodzaju współdzielenia plików czy drukarek, także inne, jak routing (dostarczanie danych przez sieć do miejsca przeznaczenia po najlepszej drodze), zarządzanie siecią, zintegrowaną obsługę TCP/IP oraz publikowanie w Internecie (udostępnianie informacji w postaci stron WWW). Zapewnia przy tym ochronę bezpieczeństwa pracy i zasobów użytkowników na wysokim poziomie. Mechanizmy NDS (Novell Directory Services) ułatwiają bezpośredni, szybki dostęp do zasobów sieci bez względu na ich lokalizację. Natomiast rozbudowane mechanizmy zabezpieczeń i kontroli pozwalają na zachowanie poufności danych, szczegółowe regulowanie praw dostępu do zasobów sieciowych, monitorowanie użytkowników itp. Serwer NetWare umożliwia także podłączenie bezdyskowych stacji końcowych, które czytają programy startowe bezpośrednio z serwera. Przeznaczony jest wyłącznie dla sieci Client-Server zarówno LAN jak i MAN oraz WAN.

Microsoft Windows NT

Microsoft Windows NT (ang. Windows New Technology) to sieciowy system operacyjny firmy Microsoft, produkowany z myślą o wydajnych komputerach i zastosowaniach w przemyśle. Występuje w dwóch podstawowych wersjach: Workstation i Server. Wersja Workstation przeznaczona jest dla stacji roboczych natomiast wersja Server dla serwerów sieciowych. W systemie Windows NT postawiono przede wszystkim na niezawodność systemu i bezpieczeństwo, oferując sprawdzony i bardzo wygodny interfejs użytkownika pochodzący ze środowiska Microsoft Windows 95 oraz pełną 32-bitowość.

Windows NT Server umożliwia dostęp do systemu operacyjnego i usług aplikacyjnych na podstawie pojedynczej rejestracji (ang. login) użytkownika. Zapewnia wysoki stopień bezpieczeństwa, realizowany według tego samego modelu dla wszystkich usług sieciowych. Z punktu widzenia administratora, zarządzanie użytkownikami, zasobami sieciowymi (prawami dostępu), a także samym systemem i całą siecią odbywa się w sposób wysoce zintegrowany, z jednej konsoli, za pomocą interfejsu graficznego.

System sieciowy Microsoftu może także służyć jako serwer aplikacji – większość używanych na świecie programów komercyjnych, pracujących wcześniej pod innymi systemami, zostało przeniesionych na platformę NT. Ponadto udostępnia on usługi routingowe oraz DNS – serwer nazw domenowych, zapewniając przekład internetowych adresów komputerowych ze „słownych” na „liczbowe” i odwrotnie, na przykład: www.micros.com na 169.123.102.41. Serwer NT umożliwia również zdalne startowanie bezdyskowych stacji roboczych, podobnie jak w Novell NetWare.

Windows NT daje się zintegrować z siecią Novell NetWare oraz UNIX-ową, współpracuje też z systemami Apple Macintosh. Wśród administratorów systemów zdania na temat systemu Microsoftu są jednak podzielone. Niektórzy mówią o szybkim spadaniu wydajności serwera, gdy liczba obsługiwanych przezeń stacji wzrasta powyżej kilkunastu, innym nie podoba się duża „samodzielność” systemu, który sam rozpoznaje sprzęt czy otoczenie sieciowe i stara się skonfigurować wszystko automatycznie, nie zawsze z powodzeniem. Niewątpliwą zaletą Windows NT jest jego spójność i kompatybilność z szeroką gamą działającego wcześniej oprogramowania.

Microsoft Windows 95/98

Oba te systemy są systemami „pseudosieciowymi” gdyż nie oferują praktycznie żadnej formy zabezpieczeń przed niepowołanym dostępem do zasobów sieci i umożliwiają wyłącznie budowę sieci typu Peer-To-Peer. Ponieważ domyślnym protokołem komunikacji sieciowej w Windows 95/98 jest IPX/SPX, system ten współpracuje z serwerami Novell NetWare i Windows NT.

Popularne protokoły transmisji

Poszczególne węzły sieci komunikują się pomiędzy sobą nadając informacje według określonych zasad zwanych protokołami. Główne cele i model realizacji funkcji sieciowych OSI (Open Systems Interconnection) zostały zdefiniowany przez organizację standaryzacyjną ISO (International Standard Organization). Definiuje on m.in. grupę protokołów służących do komunikacji sieciowej i międzysieciowej.

Obecnie na rynku sieciowym stosuje się bardzo wiele protokołów transmisji, nie zawsze zgodnych z zaleceniami ISO, lecz ich szerokie rozpowszechnienie zdecydowało o uznaniu ich za standardy sieciowe. Do protokółów tych należą między innymi:

 • NetBEUI (NetBIOS Extended User Interface) – opracowany w 1985 r. przez IBM dla małych sieci LAN, obecnie używany w sieciowych systemach operacyjnych Windows NT, Windows 95/98.
 • TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol)  – protokół początkowo opracowany dla potrzeb i pod kierunkiem Ministerstwa Obrony rządu USA, będący podstawowym protokołem ówczesnej sieci rządowej i edukacyjnej znanej dzisiaj na całym świecie jako Internet. Protokół ten stosowany jest głównie w sieciach opartych na systemie UNIX, lecz także w innych sieciach lokalnych i rozległych. System NetWare 4.11 umożliwia pracę z wykorzystaniem tego protokołu.
 • IPX/SPX (Internet Packet Exchange/Sequential Packet Exchange) – protokół będący implementacją protokołu XNS firmy Xerox dokonaną przez firmę Novell. Znany również jako IP/IPC/SPP firmy Banyan. Jest to podstawowy protokół wykorzystywany w sieciach opartych na systemie Novell NetWare. Protokół ten jest obecnie najpopularniejszym (po TCP/IP) protokołem używanym do transmisji danych w sieci.
 • AppleTalk – protokół zdefiniowany przez firmę Apple. Bardzo rzadko używany, gdyż stosowany jest głównie w sieciach opartych na komputerach firmy Apple (Macintosh, PowerPC).

Podstawowe topologie sieci komputerowych

Każda sieć komputerowa musi być zbudowana w oparciu o pewną strukturę, zwaną inaczej topologią. Najpopularniejsze, w zakresie sieci LAN, są topologie: szynowa, pierścieniowa oraz gwiaździsta.

1. Topologia szynowa:

Topologia szynowa – polega ona na przyłączeniu wszystkich komputerów (czyli węzłów) w sieci do tylko jednego kabla, który będzie wspólny dla wszystkich węzłów. Jeśli jakiś węzeł sieci chce nadać informację to wtedy musi podać na jej początku adres odbiorcy. Każdy węzeł odbiera nadaną informację i dekoduje adres zawarty w nagłówku tej wiadomości. Jeśli adres ten jest adresem danego węzła (komputera), to przejmuje on nadawane dane. Jeśli tak nie jest, węzeł (komputer) ignoruje strumień danych w magistrali i oczekuje na kolejną „porcję” informacji albo rozpoczyna nadawanie (w przypadku, gdy  magistrala jest wolna). Topologia szynowa używana jest najczęściej w sieciach Ethernet oraz LocalTalk.

2. Topologia pierścieniowa:

Topologia pierścieniowa polega na tym, że wszystkie węzły sieci tworzą zamknięty pierścień. W sieciach o tej strukturze każdy węzeł przetwarza aktywnie informacje aktualnie znajdujące się w magistrali. Typowym przykładem sieci opartej o topologię pierścieniową jest sieć światłowodowa FDDI. Jedną z odmian topologii pierścieniowej jest pierścień gwiaździsty, stosowany w sieciach Token Ring przez firmę IBM, wykorzystujący tak zwane urządzenia MAU (Multi-station Access Unit). Do urządzeń MAU dołączane są zarówno stacje robocze jak i serwery. Jednostki MAU umożliwiają usunięcie dowolnego węzła z pierścienia, jak również na łączenie wielu jednostek w duży pierścień.

3. Topologia gwiaździsta:

Topologia gwiaździsta polega na tym, że każdy węzeł sieci przyłączony jest własnym przewodem do urządzenia łączącego – tak zwanego koncentratora (ang. HUB). Topologia ta jest wykorzystywana w jednej z odmian sieci Ethernet – tak zwane 10BaseT.

Poza strukturą fizyczną sieci istnieje jeszcze tak zwana topologia logiczna związana z udostępnianiem magistrali (kanału informacyjnego) węzłom należącym do struktury fizycznej. W sieciach mamy do czynienia głównie z kanałami wielopunktowymi, co znaczy, że wiele urządzeń podłączonych jest do tego samego systemu okablowania. W związku z tym konieczne jest stosowanie adresowania urządzeń, aby wyeliminować konflikty pomiędzy nimi.

Podział sieci komputerowych ze względu na zasięg

Sieci komputerowe w zależności od swego przeznaczenia i wykorzystanego do ich budowy sprzętu oraz oprogramowania posiadają różny, maksymalny zasięg. Rozróżniamy następujące rodzaje sieci:

 • LAN – ang. Local Area Network – LAN jest siecią o małym zasięgu. Sieci tego typu obejmują najczęściej jeden budynek lub zespół sąsiadujących ze sobą budynków. Sieci typu LAN charakteryzują się dużą szybkością transmisji, osiągającą Mb/s, bez użycia dodatkowego sprzętu czy oprogramowania. Potoczna nazwa: sieć lokalna
 • MAN – ang. Metropolitan Area Network – MAN jest siecią, która swym zasięgiem może obejmować całe miasto lub nawet zespół sąsiadujących ze sobą miast. Transmisja w sieciach typu MAN często nie ustępuje szybkością sieciom LAN, jednakże w tym przypadku konieczne jest już zastosowanie dodatkowego sprzętu i oprogramowania. Potoczna nazwa: sieć miejska.
 • WAN – ang. Wide Area Network – WAN jest siecią o nieograniczonym zasięgu, mogącą obejmować dowolny region ziemi. Sieci typu WAN nie zachwycają szybkością transmisji, która przeważnie wynosi od kilku kb/s do kilkuset kb/s. Przy komunikacji modemowej jest to od 300 b/s do 56 kb/s, w technologii ISDN max. 128 kb/s. Istnieją również sieci typu WAN oferujące znacznie większe szybkości transmisji (np.: sieć POLPAK) lecz koszty korzystania z nich są poza sferą dostępności przeciętnego użytkownika czy małego przedsiębiorstwa. Przykładem sieci WAN jest Internet. Potoczna nazwa: sieć rozległa lub sieć globalna.

Mb/s – Megabity na sekundę – 1 Mb/s = ok. 122 kB/s (kilobajtów na sekundę)

kb/s – kilobity na sekundę – 1 kb/s = 125 B/s (bajtów na sekundę)

ISDN – Integrated Services Data Network – Sieć danych z integracją usług (cyfrowa).

Sieć komputerowa

Jedną z najważniejszych potrzeb ostatnich lat w wielu dziedzinach życia jest stworzenie sieci komputerowej w każdej firmie i instytucji. Samo wprowadzenie komputerów jako narzędzi do zarządzania i pracy nie przynosi znaczących efektów w dziedzinie zwiększenia wydajności oraz efektywności działania. Dopiero połączenie ich w sieć istotnie poprawia, a czasem wręcz rewolucjonizuje działanie zespołów ludzkich, firm i instytucji.

Siecią komputerową nazywa się w informatyce takie połączenie co najmniej dwóch komputerów, które umożliwia im współdzielenie swoich zasobów. Przez współdzielenie zasobów rozumiemy tu udostępnianie napędów (napędy dyskietek, dyski twarde, napędy CD-ROM itp.) wraz z zawartymi na nich danymi oraz udostępnianie urządzeń peryferyjnych (drukarki, skanery itp.) zainstalowanych w danym komputerze.

Wyróżniamy dwa podstawowe „typy” sieci:

 • Peer-To-Peer – czyli Stacja-Do-Stacji. W sieci tego typu żadna stacja nie jest stacją      nadrzędną i wszystkie mają te same prawa do zasobów pozostałych stacji.

 • Client-Server – czyli Klient-Dostawca. W sieci tego typu serwer jest stacją nadrzędną i decyduje o prawie do zasobów sieci odrębnie dla każdej ze stacji podrzędnych (tak zwanych stacji roboczych).

Normy i warunki techniczne okablowania strukturalnego

praca dyplomowa

Normy dotyczące okablowania strukturalnego

 • USA : EIA/TIA 568 :UTP
 • Świat : ISO11801 : UTP, FTP, STP
 • Europa : EN50173 : norma systemowa UTP/FTP/STP

Norma EIA 568 jest normą ogólną i nie odnosi się do żadnego konkretnego protokołu transmisji, natomiast określa jakie funkcjonalne kryteria techniczne mają spełniać instalowane kable i złącza oraz podaje wytyczne dotyczące technik instalowania i parametrów, jakie powinien spełniać wyrób.

Parametry to:

 • tłumienie – które jest spadkiem mocy sygnału w miarę jego rozchodzenia się w instalacji przesyłowej,
 • przesłuch – które się definiuje jako indukcję sygnału przesyłanego jedną parą kabli lub na jednej parze w złączu w innej, sąsiedniej parze,
 • tłumienność niedopasowania złącza – określa wartość tłumienia sygnału na złączu
 • spowodowanym jego odbiciem w wyniku niezgodności impedancyjnej.

W szczególności norma określa:

 • strukturę i minimalną konfigurację okablowania strukturalnego,
 • wymagania dotyczące poszczególnych implementacji,
 • wymagania dotyczące jakości pojedynczych łączy kablowych,
 • wymagania dla procedur weryfikacji i testowania łączy.

            Norma systemowa EN50173 mówi o odległościach, konfiguracji [gwiazdy], kategoriach elementów, klasach łącza i kanału oraz parametrach okablowania. Wg. tej normy parametry to: długość[kabla] [m], impedancja [W], rezystancja [W], pojemność wzajemna [pF], tłumienie [dB], tłumienie przesłuchu zbliżnego NEXT [dB], stosunek sygnał/szum ARC [dB].

Wg. tych norm kategorie dotyczące elementów takich jak kable i złącza (gniazda i tablice) to:

 • Kat. 3 (do 16 Mhz); ·Kat. 4 (do 20 Mhz); ·Kat. 5 (do 100 Mhz).

Klasy natomiast dotyczą łączy i kanałów:

 • klasa A – łącza transmisyjne do 100 kHz (np. systemy sterowania, sygnały mowy),
 • klasa B – łącza transmisyjne do 1 MHz ( np. systemy sterowania, ISDN dostęp podstawowy),
 • klasa C – łącza transmisyjne do 16 MHz (np. Ethernet, Token Ring),
 • klasa D – łącza transmisyjne do 100 MHz (np. FDDI, 100VG-AnyLan, Ethernet 100Base-T).

Norma ISO 11801 jest bardziej rozbudowana i definiuje wiele dodatkowych cech systemu okablowania, w tym między innymi parametry mechaniczne. Normę 11801 uzupełniają inne dokumenty opracowane przez Międzynarodowy Komitet Elektrotechniczny (IEC) specyfikujące m.in.: kable miedziane – IEC/TC46, złącza miedziane IEC/TC48, kable i złącza światłowodowe IEC/TC86. Zakres normy obejmuje okablowanie strukturalne przeznaczone dla infrastruktury budowlanej przedsiębiorstw, składającej się z pojedynczych lub wielu budynków na jednym terenie. Okablowanie zdefiniowane w ISO 11801 musi zapewniać szeroki zakres usług w tym transmisję głosu, danych, tekstów, obrazów i sygnałów video.

W szczególności norma określa:

 • strukturę i minimalną konfigurację okablowania strukturalnego,
 • wymagania dotyczące jakości pojedynczych łączy kablowych,
 • wymagania dotyczące poszczególnych implementacji,
 • wymagania dla procedur weryfikacji i testowania łączy.

Zgodnie z wymaganiami ogólnymi norm przemysłowych i normami innych organizacji ds.standaryzacji rozróżnia się pięć kategorii kabli skrętkowych.

Tabela 2.2. Warunki techniczne dla kabla UTP

Kabel Złącza Kanał
Kategoria Częstotli-wość Oporność falowa Tłumienie

dB

NEXT

dB

Tłumienie

dB

NEXT

dB

Tłumienie

dB

NEXT

dB

Kat. 3
512 KHz 100W +/-15% 5.6
1 MHZ 7.8 -41 .4 -58 3.80 -39.0
4 MHz 17.0 -32 .4 -46 6.86 -29.0
10 MHz 30.0 026 .4 -38 12.29 -22.0
16 MHz 40.0 -23 .4 -34 14.53 -19.0
Kat. 4 512 KHz 100W +/-15% 4.6
1 MHZ 6.5 -56 .1 -65 2.70 -51.5
4 MHz 13.0 -47 .1 -58 4.63 -44.0
10 MHz 22.0 -41 .1 -50 7.62 -36.5
16 MHz 27.0 -38 .2 -46 9.58 -33.0
20 MHz 31.0 -36 .2 -44 10.92 -31.0
Kat. 5 512 KHz 100W +/-15% 4.5
1 MHZ 6.3 -62 .1 -65 2.12 -54.5
4 MHz 13.0 -53 .1 -65 4.63 -59.5
10 MHz 20.0 -47 .1 -60 6.95 -44.0
16 MHz 25.0 44 .2 -56 8.61 -40.5
20 MHz 28.0 -42 .2 -54 9.92 -38.5
100 MHz 67.0 -32 .4 -40 23.5 -27.0

Parametry techniczne każdego kabla z danej kategorii muszą mieścić się w podanym wyżej zakresie.

Wymagania techniczne dla kabli światłowodowych

W zbliżony sposób jak dla miedzianych łączy definiuje się wymagania dla złączy optycznych. Maksymalna tłumienność optyczna łącza dla nominalnych długości fali nie powinna przekraczać 11 dB. Jest to tłumienie dowolnego łącza również składającego się z kilku podsystemów kablowych. W tabeli 2.3. podano maksymalne tłumienie łącz podsystemów.

 Tabela 2.3. Tłumienność światłowodu

Podsystem

kablowy

długość łącza [m] tłumienie [dB]

850 nm

tłumienie [dB]

1300 nm

poziomy 100 2.5 2.3
pionowy 500 3.8 2.8
główny 1500 7.4 4.4