Sklep internetowy

Uwarunkowania ekonomiczne

W czasach gwałtownego rozwoju Internetu, działalność gospodarcza wkracza w nowy etap rozwoju. Nowe możliwości jakie stwarza zasięg działania, powszechność oraz dostępność Internetu inspirują do zainteresowania się rozwojem biznesu na tej platformie. Szczególną dziedziną, w której jest możliwy szybki rozwój i poszerzenie podstawowej i tradycyjnej działalności jest handel, rozumiany zarówno jako wymiana pomiędzy partnerami jak i dostawcami a ich klientami. Rozwój małej i średniej przedsiębiorczości wymaga rozwiązań dostosowanych do potrzeb tego segmentu działalności komercyjnej. Rynek ten w krajach Unii Europejskiej czy też w Stanach Zjednoczonych jest określany jako SOHO (Small Office Home Office).

Podstawowym kryterium jest tu wielkość firmy, różnie rozumiana, często jako ilość zatrudnionych pracowników czy też wielkość generowanych przychodów, obrotów itp. Jedyną różnicą pomiędzy Polską a innymi krajami Europy Zachodniej jest właśnie skala według której następuje segmentacja. W Polsce przyjmuje się że średniej wielkości przedsiębiorstwo zatrudnia ponad dwudziestu pięciu pracowników. Jest to o rząd wielkości mniejsza liczba niż w innych krajach Unii Europejskiej. Analiza potrzeb takich firm wykazała, że podstawowym kryterium wyboru rozwiązań informatycznych wspierających i rozszerzających działalność podstawową są koszty zarówno zakupu, rozwoju jak i utrzymania systemów, oprogramowania i administracji. Społeczność internetowa jednoznacznie wykazuje ogromne zainteresowanie rozwojem oprogramowania i systemów OpenSource (opensource.org) zarówno opartych na licencji GNU GPL jak i BSD. Teksty tych dokumentów umieszczone są pod adresem opensource.org/1icenses

Przykładem systemów OpenSource jest np. Linux czy wiele innego doskonałego oprogramowania określanego wspólną nazwą GNU. Kolejnym elementem jest także cała rodzina Unix’owych sieciowych systemów operacyjnych *BSD takich jak FreeBSD (freebsd.org). NetBSD (netbsd.org). OpenBSD (openbsd.org). baz danych takich jak PostgreSQL (postgresq1.org), języków programowania jak PHP (php.net) i innych. Tendencje te ostatnio znalazły poparcie u „wielkich” rynku informatycznego. Sun wykupił i udostępnił na licencji GNU pakiet biurowy StarOffice, IBM przeniósł Linux’a na swoje platformy mainframe, Borland stworzył środowisko Delphi/Kylix do budowy uniwersalnych aplikacji dla środowiska Windows/Linux oraz udostępnił bazę InterBase itp. Powstała organizacja Free Software Foundation (fsf.org) wspierająca ten „ruch” w kierunku dalszego upowszechniania i popularyzowania tego trendu. Bazując na osiągnięciach społeczności internetowej w tej dziedzinie za podstawę realizacji systemu umożliwiającego małym i średnim firmom wkroczenie sferę e-biznesu przyjęto systemy bazujące na tego typu oprogramowaniu.

Podsumowaniem całości kodu jest fragment obsługujący przyjęcie i zrealizowanie zamówienia. W obecnym stadium rozwoju sklepu jest to realizowane poprzez wysłanie przyjętych informacji pocztą email do obsługującego pracownika. Trwają prace nad skonstruowaniem wygodnego i sprawnego w działaniu „koszyka” obsługującego komplet czynności związanych z realizacją zamówień. Obecnie wykorzystywany formularz także jest generowany dynamicznie przez skrypt napisany w PHP. Dane wprowadzane do formularza są sprawdzane. Testowane jest wypełnienie wymaganych pól, niezbędnych do podjęcia dalszych działań związanych z realizacja zamówienia.

Struktura bazy

Poniższe zestawienie jest wynikiem działania skryptu „99-struktura” generującego schematyczną i poglądową prezentację struktury tabel i przynależnych im indeksów w bazie danych eMarket. Listing ten prezentuje stan bazy po wykonaniu pełnego załadunku wszystkich tabel oraz wykonaniu skryptów aktualizujących i czyszczących.

Poniższy rysunek przedstawia proces wprowadzania danych na stronie formularza, tuż po wybraniu odnośnika ukrytego pod postacią ikony koszyka sklepowego.

Rysunek 10 — Formularz realizacji zamówienia.

Całość realizowanych działań związanych ze złożeniem zamówienia wykonuje poniższy kod.