Algorytmizacja zadania

Schemat blokowy aplikacji

Rysunek 3.1 przedstawia schemat blokowy oprogramowania.

Centralnym punktem oprogramowania jest baza danych, do której przekazywane są dane pobrane z formularzy i wyniki obliczeń, a z której pobierane są dane do prezentacji. Edycja danych kryteriów szczegółowych jak również wyboru funkcji użyteczności oraz macierzy parzystych porównań odbywa się na poziomie interfejsu użytkownika, dane są odczytywane i zapisywane w bazie danych. Przeprowadzanie obliczeń odbywa się poprzez pobranie danych z bazy danych, obliczone wyniki są przesyłane do bazy danych. Wyświetlanie obliczonych danych odbywa się jednostronnie: żadne informacje w tym przypadku nie są wpisywane do bazy danych; w takim trybie przeprowadzane jest wyświetlanie kryteriów globalnych oraz wykresów.

Schemat bazy danych

Rysunek 3.2 przedstawia strukturę bazy danych.

Rys. 3.2. Struktura bazy danych.

Oprogramowanie wykorzystuje bazę danych dBase w wersji III+.

Poniższe tabele przedstawiają strukturę poszczególnych grup.

Tab. 3.1. Struktura grupy Kryteria szczegółowe.

Kryteria szczegółowe

Kategoria

Nazwa pliku

Pola

Zdrowie

b_zdrowie.dbf

województwo, lekarze,

łóżka szpitalne

Finanse

b_finanse.dbf

województwo, środki

trwałe, pkb, dochody

Infrastruktura

b_infra.dbf

województwo, kolej,

drogi, sklepy

Czystość

b_czystosc.dbf

województwo,

oczyszczalnie, emisja

gazów, lesistość

Praca

b_praca.dbf

województwo, pracujący,

bezrobotni, średnia płaca

Przestępczość

b_przest.dbf

województwo,

przestępstwa, wskaźnik

wykrywalności

Tab. 3.2. Struktura grupy Macierze parzystych porównań i współczynniki względnej ważności
kryteriów szczegółowych.

Macierze parzystych porównań i współczynniki względnej ważności kryteriów szczegółowych

Kategoria

Nazwa pliku

Pola

Zdrowie

m_zdrowie.dbf

województwo, lekarze,

łóżka szpitalne, ranga

Finanse

m_finanse.dbf

województwo, środki

trwałe, pkb, dochody,

ranga

Infrastruktura

m_infra.dbf

województwo, kolej,

drogi, sklepy, ranga

Czystość

m_czystosc.dbf

województwo,

oczyszczalnie, emisja gazów, lesistość, ranga

Praca

m_praca.dbf

województwo, pracujący,

bezrobotni, średnia płaca, ranga

Przestępczość

m_przest.dbf

województwo,

przestępstwa, wskaźnik wykrywalności, ranga

Wszystko

m_wszystko.dbf

kategoria, zdrowie,

finanse, infrastruktura,

czystość, praca,

przestępczość, ranga

Tab. 3.3. Struktura grupy Typy funkcji dla kryteriów szczegółowych i ich punkty kluczowe.

Typy funkcji dla kryteriów szczegółowych i ich punkty kluczowe

Kategoria

Nazwa pliku

Pola

Zdrowie

funkcje.dbf

kryterium szczegółowe,

typ funkcji, punkty

kluczowe: X1, X2, X3,

X4

Finanse

Infrastruktura

Czystość

Praca

Przestępczość

Tab. 3.4. Struktura grupy Kryteria globalne.

Kryteria globalne

Kategoria

Nazwa pliku

Pola

Zdrowie

dd_zdrowie.dbf

województwo, DD1,

DD2, DD3

Finanse

dd finanse.dbf

województwo, DD1,

DD2, DD3

Infrastruktura

dd infra.dbf

 

województwo, DD1,

DD2, DD3

Czystość

dd czystosc.dbf

 

województwo, DD1,

DD2, DD3

Praca

dd praca.dbf

 

województwo, DD1,

DD2, DD3

Przestępczość

dd przest.dbf

 

województwo, DD1,

DD2, DD3

Wszystko

dd wszystko.dbf

 

województwo, DD1,

DD2, DD3