Pozycjonowanie naturalne

Analizę przeprowadzono na dwóch stronach internetowych: czuchaj.blogspot.com i apartamentybiznes.com. Każda z nich pozycjonowana była na cztery różne frazy kluczowe.

Pozycjonowanie polegało na próbie zaciekawienia użytkowników serwisami, tak aby sami Internauci promowali strony. Sami użytkownicy mieli doprowadzić do wypozycjonowania witryn na słowa kluczowe, które były najbardziej powiązane z ich tematyką.

Tabele przedstawiają uśrednione pozycję strony w wynikach wyszukiwania na poszczególne frazy.

Tabela 4 Średnia pozycja w wynikach wyszukiwania dla strony czuchaj.blogspot.com

Słowo kluczowe Średnia pozycja
dane osobowe brak w wynikach
ochrona danych osobowych 253
prawo nowoczesnych technologii 1
prawo własności intelektualnej brak w wynikach

Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników w wyszukiwarce google.pl

Z powyższej tabeli wynika, że pozycjonowanie nie przyniosło zamierzonego efektu. Tylko dla jednej frazy strona znalazła się bardzo wysoko w wynikach wyszukiwania. Należy dodać, że frazy „prawo nowoczesnych technologii” i „prawo własności intelektualnej” należą do bardzo prostych fraz do wypozycjonowania. Pozostałe dwie frazy są frazami trudnymi.

Tabela 5 Średnia pozycja w wynikach wyszukiwania dla strony apartamentybiznes.com

Słowo kluczowe Średnia pozycja
apartamenty Kraków 109
apartamenty w Krakowie 298
wynajem apartamentów 12
wynajem mieszkań 67

Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników w wyszukiwarce google.pl

Z powyższej tabeli wynika, że pozycjonowanie nie przyniosło zamierzonego efektu. W tym przypadku okazało się efektywniejsze niż w poprzednim, ale wciąż bardzo dużo brakuje mu do ideału. Tylko jedna fraza osiągnęła pozycję, którą można uznać za dość wysoką. Należy jednak dodać, że wszystkie pozycjonowane frazy należą do fraz trudnych. Podsumowując wyniki pozycjonowania naturalnego można śmiało stwierdzić, że wyniki wskazują na małą skuteczność tego rodzaju pozycjonowania. Zarówno w przypadku pierwszym – łatwych fraz, jak i w przypadku drugim – znacznie trudniejszych fraz badania pokazują nieskuteczność tej metody.