Literatura

Pozycje książkowe:

 • Praca zbiorowa, „Vademekum teleinformatyka”, IDG Poland S.A., Warszawa, 1999;
 • Wolisz, „Postawy lokalnych sieci komputerowych – sprzęt sieciowy”, WNT, Warszawa 1992;
 • Wolisz, „Postawy lokalnych sieci komputerowych – oprogramowanie komunikacyjne i usługi sieciowe”, WNT, Warszawa, 1992;
 • Korczowski, „Novell NetWare 4 – użytkowanie i administrowanie” – Helion, Gliwice, 1994;
 • Nunemacher, „Przewodnik po sieciach lokalnych”, Mikom, Warszawa 1996;
 • Schatt „Zrozumieć sieci lokalne”, Intersoftland, Warszawa, 1994;
 • Corrigan, A. Guy, „Budowa lokalnych sieci komputerowych Novell Netware”, Intersoftland, Warszawa, 1993;
 • Spinney „Ethernet – porady praktyczne”, Mikom, Warszawa, 1996;
 • „Podręcznik Instalatora systemu okablowania strukturalnego” – Mod-Tap.

 Artykuły i zestawienia z czasopism:

 • „Technologie sieciowe w roku 2000”,, NetWorld nr 2/2000, str. 41-45.
 • „Przegląd produktów sieciowych”, NetWorld, Wydanie specjalne 3/2000, str.8-16.
 • „Nowy standard zabezpieczy sieci LAN”, NetWorld nr 4/2000, str. 77-78.
 • „Zarządzanie i bezpieczeństwo sieci”, NetWorld nr 5/2000, str. 40-46.
 • „Nowe trendy w okablowaniu strukturalnym cz.1”, NetWorld nr 6/2000, str. 60-65.
 • Bruno A.A.: CCDA Exam Certification Guide.Wydawnictwo Cisco Press, Indianapolis, USA 2004.
 • Dawidson J., Peters J.: Voice over IP Fundamentals. Wydawnictwo Cisco Press, Indianapolis, USA 2000.
 • Flickenger R.: Building Wireless Community Networks. Wydawnictwo O’Reilly & Asso-ciates, Sebastopol, USA 2003.
 • Fong J.P., Knipp E., Gray D., Harris S.M.: Configuring Cisco Voico Over IP. Wydawnictwo Syngress Publishing, Inc., Rockland, USA 2002.
 • Gast M.S.: 11 Sieci bezprzewodowe. Przewodnik encyklopedyczny. Wydawnic­two HELION, Gliwice, 2003.
 • Kurc B.: Laboratorium „Sieci komputerowe” – BGP. Rzeszów 2003.
 • Lech T: Sieci komputerowe. Katedra Informatyki UŁ 2006.
 • Odom W.: CCNA ICND Exam Certification Guide. Wydawnictwo Cisco Press, Indianapolis, USA 2004.
 • Ohrtman F., Roeder K. : Wi-Fi Handbook-Building 802.11b Wireless Networks. Wydawnictwo McGraw-Hill Professional, USA 2003
 • Ouellet E., Padajen R., Pfund A.: Building a Cisco Wireless LAN.Wydawnictwo Syngress Publishing, Inc., Rockland, USA 2003.
 • Półrola A.: Sieci komputerowe. Katedra Informatyki Stosownej UŁ 2005.
 • Stefanowski M.: Bezpieczeństwo systemów komputerowych. 2001
 • Wallace K.: Voice over IP first-step. Wydawnictwo Cisco Press, Indianapolis, USA 2006.
 • Wesołowski K.: Systemy radiokomunikacji ruchomej. Wydawnictwo WKŁ, War­szawa 2003.
 • Vademecum teleinformatyka cz. I i II Wydawnictwo IDG, Warszawa, Polska 1999, 2001.

Przypisy:

[1] Raj Jain, „Congestion Control And Traffic Management In ATM Netowrks: Recent Advances and A Survey”

[2] Raj Jain, “Congestion Control in Computer Networks: Issue and Trends”

[3] Kai-Yeung Siu, Hong-Yi Tzeng: “Intelligent Congestion Control for ABR Service in ATM Networks”

[4] Fang Lu, “ATM Congestion Control”

[5] Krzysztof Wajda, „Sieci szerokopasmowe”

[6] NETFORUM 5/97, Mariusz Przygodzki: Usługi multimedialne w sieciach ATM

[7] ATM Forum Technical Committee: Traffic Management Specification Version 4.0

[8] NETWORLD Wydanie Specjalne: Vademecum Teleinformatyka cz.2

[9] ATM Forum, „ATM User-Network Interface Specification Version 3.1”

[10] Lampros Kalampoukas, „Congestion Management in High Speed Networks”

[11] Dorgham Sisalem, Henning Schulzrine, „Switch Mechanisms for the ABR Service: A comparison Study”

[12] Raj Jain, „Myths About Congestion Management in High-Speed Networks”

[13] NETWORLD, „Szybkie sieci teleinformatyczne”

[14] NETWORLD Wydanie Specjalne, „Mała encyklopedia teleinformatyki”

[15] T. D. Banys, M. Bednarski, „ATM”

[16] Raj Jain, Shiv Kalyanaraman and Ram Viswanathan: The OSU Scheme for Congestion Avoidance in ATM Networks Using Explicit Rate Indication

[17] United States Patent (Number 5633859): Method and Apparatus for congestion management in computer networks using explicit rate indication

[18] Raj Jain, Shiv Kalyanaraman, Rohit Goyal,Sonia Fahmy, Fang Lu:ERICA+: Extensions to the ERICA Switch Algorithm

[19] Shivkumar Kalyanaraman, Raj Jain, Sonia Fahmy, Rohit Goyal, and Bobby Vandalore, „The ERICA Switch Algorithm for ABR Traffic Management in ATM Networks,”

[20] Anna Charny, David D. Clark, Raj Jain, „Congestion Control with Explicit Rate Indication,”

[21] „The OSU Scheme for Congestion Avoidance using Explicit Rate Indication,” ATM Forum/94-0883, September 1994.

[22] Raj Jain, Shiv Kalyanaraman and Ram Viswanathan, ” Simulation Results: The EPRCA+ Scheme”

[23] Raj Jain, Shiv Kalyanaraman, Ram Viswanathan, and Rohit Goyal, ATM Forum/95-0178R1, A Sample Switch Algorithm, February 1995