Wnioski z pracy magisterskiej

Zastosowana metodologia zbiorów rozmytych daje możliwości stabilnego przeprowadzania analiz matematycznych dotyczących oceny jakości życia w poszczególnych województwach. Wykorzystanie technologii opisanej w pracy pozwoliło na sprawdzenie poziomu życia w różnych jego aspektach ujętych w kategorie. Z wygenerowanych wykresów można wywnioskować, że najwyższy poziom życia notuje się w województwach: Mazowieckim, Śląskim, Dolnośląskim, Małopolskim, Zachodniopomorskim i Opolskim. Z kolei najniższy poziom życia jest w województwach: Warmińsko-Mazurskim, Podkarpackim, Lubuskim, Kujawsko-Pomorskim.

Należy jednak pamiętać, że uzyskany wynik zależy od kilku czynników:

  • wyboru odpowiednich kryteriów szczegółowych: wybór innych kryteriów mógłby spowodować, że uzyskany wynik różniłby się od otrzymanego,
  • wyboru kryteriów ilościowych i unikanie kryteriów jakościowych: w przypadku kryteriów jakościowych duże znaczenie ma subiektywizm oszacowania, ominięcie tego problemu zwiększyło wiarygodność uzyskanych wyników,
  • uważne sporządzenie macierzy parzystych porównań: prawidłowe
  • oszacowanie co do stopnia ważności poszczególnych spowoduje, że wyliczenie rang będzie bardziej dokładne.

Warto zauważyć, że wykorzystaną metodę można zastosować w wielu dziedzinach np. do oszacowania wartości nieruchomości ,samochodu, do analizy rynku papierów wartościowych, w medycynie do oszacowania stanu zdrowia i w wielu innych dziedzinach.