Licencja i prawa autorskie Joomla!

Joomla! jest upowszechniany na zasadach GNU General Public License (GNU GPL)[1].

Powszechna Licencja Publiczna zapewnia swobodę upowszechniania kopii oprogramowania oraz umożliwia pobieranie za to opłat, ale nie pozwala pobierać opłat za samo oprogramowanie. GNU GPL zapewnia swobodę dokonywania zmian w oprogramowaniu lub wykorzystywania jego fragmentów w nowych wolnych programach. Nie można jednak zmieniać treści licencji – nie pozwala na to ani prawo autorskie, ani inne przepisy prawa. Tak więc w sprawie autorskich praw własności można upowszechniać to oprogramowanie i pobierać za tę usługę opłatę. Dozwolone jest dokonywanie dowolnych zmian w oprogramowaniu, zmienianie wyglądu i zawartości oraz pobieranie opłat za tę pracę. Wolne oprogramowanie zapewnia swobodę używania, wykonywania kopii, rozpowszechniania, dostępu do kodu źródłowego, modyfikowania kodu i rozwijania programu.

Precyzyjniej, wolne oprogramowanie oznacza cztery rodzaje wolności użytkowników:

  • wolno wykorzystywać program dla j akiegokolwiek celu,
  • wolno studiować kod programu i dostosowywać go do swoich potrzeb. Dostęp do kodu źródłowego jest niezbędnym warunkiem tej wolności,
  • wolno rozprowadzać kopie programu,
  • wolno ulepszać program i upowszechniać ulepszenia, także dla wspólnej korzyści. Dostęp do kodu źródłowego jest niezbędnym warunkiem tej wolności.

[1]   Polskie Centrum Joomla! [joomla.pl]

1 thought on “Licencja i prawa autorskie Joomla!

  1. xmc

    Fantastyczny tekst Brawo! szczególnie spodobała mi się szata graficzna twojego bloga 🙂 zapraszam do siebie…

Comments are closed.