Sieć komputerowa

Jedną z najważniejszych potrzeb ostatnich lat w wielu dziedzinach życia jest stworzenie sieci komputerowej w każdej firmie i instytucji. Samo wprowadzenie komputerów jako narzędzi do zarządzania i pracy nie przynosi znaczących efektów w dziedzinie zwiększenia wydajności oraz efektywności działania. Dopiero połączenie ich w sieć istotnie poprawia, a czasem wręcz rewolucjonizuje działanie zespołów ludzkich, firm i instytucji.

Siecią komputerową nazywa się w informatyce takie połączenie co najmniej dwóch komputerów, które umożliwia im współdzielenie swoich zasobów. Przez współdzielenie zasobów rozumiemy tu udostępnianie napędów (napędy dyskietek, dyski twarde, napędy CD-ROM itp.) wraz z zawartymi na nich danymi oraz udostępnianie urządzeń peryferyjnych (drukarki, skanery itp.) zainstalowanych w danym komputerze.

Wyróżniamy dwa podstawowe „typy” sieci:

  • Peer-To-Peer – czyli Stacja-Do-Stacji. W sieci tego typu żadna stacja nie jest stacją      nadrzędną i wszystkie mają te same prawa do zasobów pozostałych stacji.

  • Client-Server – czyli Klient-Dostawca. W sieci tego typu serwer jest stacją nadrzędną i decyduje o prawie do zasobów sieci odrębnie dla każdej ze stacji podrzędnych (tak zwanych stacji roboczych).