Podział sieci komputerowych ze względu na zasięg

Sieci komputerowe w zależności od swego przeznaczenia i wykorzystanego do ich budowy sprzętu oraz oprogramowania posiadają różny, maksymalny zasięg. Rozróżniamy następujące rodzaje sieci:

  • LAN – ang. Local Area Network – LAN jest siecią o małym zasięgu. Sieci tego typu obejmują najczęściej jeden budynek lub zespół sąsiadujących ze sobą budynków. Sieci typu LAN charakteryzują się dużą szybkością transmisji, osiągającą Mb/s, bez użycia dodatkowego sprzętu czy oprogramowania. Potoczna nazwa: sieć lokalna
  • MAN – ang. Metropolitan Area Network – MAN jest siecią, która swym zasięgiem może obejmować całe miasto lub nawet zespół sąsiadujących ze sobą miast. Transmisja w sieciach typu MAN często nie ustępuje szybkością sieciom LAN, jednakże w tym przypadku konieczne jest już zastosowanie dodatkowego sprzętu i oprogramowania. Potoczna nazwa: sieć miejska.
  • WAN – ang. Wide Area Network – WAN jest siecią o nieograniczonym zasięgu, mogącą obejmować dowolny region ziemi. Sieci typu WAN nie zachwycają szybkością transmisji, która przeważnie wynosi od kilku kb/s do kilkuset kb/s. Przy komunikacji modemowej jest to od 300 b/s do 56 kb/s, w technologii ISDN max. 128 kb/s. Istnieją również sieci typu WAN oferujące znacznie większe szybkości transmisji (np.: sieć POLPAK) lecz koszty korzystania z nich są poza sferą dostępności przeciętnego użytkownika czy małego przedsiębiorstwa. Przykładem sieci WAN jest Internet. Potoczna nazwa: sieć rozległa lub sieć globalna.

Mb/s – Megabity na sekundę – 1 Mb/s = ok. 122 kB/s (kilobajtów na sekundę)

kb/s – kilobity na sekundę – 1 kb/s = 125 B/s (bajtów na sekundę)

ISDN – Integrated Services Data Network – Sieć danych z integracją usług (cyfrowa).