Normy i warunki techniczne okablowania strukturalnego

praca dyplomowa

Normy dotyczące okablowania strukturalnego

 • USA : EIA/TIA 568 :UTP
 • Świat : ISO11801 : UTP, FTP, STP
 • Europa : EN50173 : norma systemowa UTP/FTP/STP

Norma EIA 568 jest normą ogólną i nie odnosi się do żadnego konkretnego protokołu transmisji, natomiast określa jakie funkcjonalne kryteria techniczne mają spełniać instalowane kable i złącza oraz podaje wytyczne dotyczące technik instalowania i parametrów, jakie powinien spełniać wyrób.

Parametry to:

 • tłumienie – które jest spadkiem mocy sygnału w miarę jego rozchodzenia się w instalacji przesyłowej,
 • przesłuch – które się definiuje jako indukcję sygnału przesyłanego jedną parą kabli lub na jednej parze w złączu w innej, sąsiedniej parze,
 • tłumienność niedopasowania złącza – określa wartość tłumienia sygnału na złączu
 • spowodowanym jego odbiciem w wyniku niezgodności impedancyjnej.

W szczególności norma określa:

 • strukturę i minimalną konfigurację okablowania strukturalnego,
 • wymagania dotyczące poszczególnych implementacji,
 • wymagania dotyczące jakości pojedynczych łączy kablowych,
 • wymagania dla procedur weryfikacji i testowania łączy.

            Norma systemowa EN50173 mówi o odległościach, konfiguracji [gwiazdy], kategoriach elementów, klasach łącza i kanału oraz parametrach okablowania. Wg. tej normy parametry to: długość[kabla] [m], impedancja [W], rezystancja [W], pojemność wzajemna [pF], tłumienie [dB], tłumienie przesłuchu zbliżnego NEXT [dB], stosunek sygnał/szum ARC [dB].

Wg. tych norm kategorie dotyczące elementów takich jak kable i złącza (gniazda i tablice) to:

 • Kat. 3 (do 16 Mhz); ·Kat. 4 (do 20 Mhz); ·Kat. 5 (do 100 Mhz).

Klasy natomiast dotyczą łączy i kanałów:

 • klasa A – łącza transmisyjne do 100 kHz (np. systemy sterowania, sygnały mowy),
 • klasa B – łącza transmisyjne do 1 MHz ( np. systemy sterowania, ISDN dostęp podstawowy),
 • klasa C – łącza transmisyjne do 16 MHz (np. Ethernet, Token Ring),
 • klasa D – łącza transmisyjne do 100 MHz (np. FDDI, 100VG-AnyLan, Ethernet 100Base-T).

Norma ISO 11801 jest bardziej rozbudowana i definiuje wiele dodatkowych cech systemu okablowania, w tym między innymi parametry mechaniczne. Normę 11801 uzupełniają inne dokumenty opracowane przez Międzynarodowy Komitet Elektrotechniczny (IEC) specyfikujące m.in.: kable miedziane – IEC/TC46, złącza miedziane IEC/TC48, kable i złącza światłowodowe IEC/TC86. Zakres normy obejmuje okablowanie strukturalne przeznaczone dla infrastruktury budowlanej przedsiębiorstw, składającej się z pojedynczych lub wielu budynków na jednym terenie. Okablowanie zdefiniowane w ISO 11801 musi zapewniać szeroki zakres usług w tym transmisję głosu, danych, tekstów, obrazów i sygnałów video.

W szczególności norma określa:

 • strukturę i minimalną konfigurację okablowania strukturalnego,
 • wymagania dotyczące jakości pojedynczych łączy kablowych,
 • wymagania dotyczące poszczególnych implementacji,
 • wymagania dla procedur weryfikacji i testowania łączy.

Zgodnie z wymaganiami ogólnymi norm przemysłowych i normami innych organizacji ds.standaryzacji rozróżnia się pięć kategorii kabli skrętkowych.

Tabela 2.2. Warunki techniczne dla kabla UTP

Kabel Złącza Kanał
Kategoria Częstotli-wość Oporność falowa Tłumienie

dB

NEXT

dB

Tłumienie

dB

NEXT

dB

Tłumienie

dB

NEXT

dB

Kat. 3
512 KHz 100W +/-15% 5.6
1 MHZ 7.8 -41 .4 -58 3.80 -39.0
4 MHz 17.0 -32 .4 -46 6.86 -29.0
10 MHz 30.0 026 .4 -38 12.29 -22.0
16 MHz 40.0 -23 .4 -34 14.53 -19.0
Kat. 4 512 KHz 100W +/-15% 4.6
1 MHZ 6.5 -56 .1 -65 2.70 -51.5
4 MHz 13.0 -47 .1 -58 4.63 -44.0
10 MHz 22.0 -41 .1 -50 7.62 -36.5
16 MHz 27.0 -38 .2 -46 9.58 -33.0
20 MHz 31.0 -36 .2 -44 10.92 -31.0
Kat. 5 512 KHz 100W +/-15% 4.5
1 MHZ 6.3 -62 .1 -65 2.12 -54.5
4 MHz 13.0 -53 .1 -65 4.63 -59.5
10 MHz 20.0 -47 .1 -60 6.95 -44.0
16 MHz 25.0 44 .2 -56 8.61 -40.5
20 MHz 28.0 -42 .2 -54 9.92 -38.5
100 MHz 67.0 -32 .4 -40 23.5 -27.0

Parametry techniczne każdego kabla z danej kategorii muszą mieścić się w podanym wyżej zakresie.

Wymagania techniczne dla kabli światłowodowych

W zbliżony sposób jak dla miedzianych łączy definiuje się wymagania dla złączy optycznych. Maksymalna tłumienność optyczna łącza dla nominalnych długości fali nie powinna przekraczać 11 dB. Jest to tłumienie dowolnego łącza również składającego się z kilku podsystemów kablowych. W tabeli 2.3. podano maksymalne tłumienie łącz podsystemów.

 Tabela 2.3. Tłumienność światłowodu

Podsystem

kablowy

długość łącza [m] tłumienie [dB]

850 nm

tłumienie [dB]

1300 nm

poziomy 100 2.5 2.3
pionowy 500 3.8 2.8
główny 1500 7.4 4.4