Podsumowanie pracy magisterskiej

Głównym celem niniejszej pracy było przedstawienie i porównanie, a następnie wybór najskuteczniejszej z czterech metod pozycjonowania stron internetowych w wyszukiwarce Google.

W wyniku przeprowadzonych badań okazało się, że metoda naturalne jest kompletnie nieskuteczna. Wyniki okazały się niezadowalające w każdym z dwóch badanych przypadków. Należy jednak zaznaczyć, że w świecie pozycjonerów znane są strony www, które są znakomicie pozycjonowane dzięki metodzie naturalnej. Są to jednak jednostkowe przypadki i najczęściej dotyczą stron lub portali społecznościowych czyli witryn tworzonych przez samych internautów.

Badania wykazały, że kolejna z metod to znaczy pozycjonowanie przez optymalizację pod kątem wyszukiwarek jest znacznie skuteczniejsza od poprzedniej. Jednak satysfakcjonujące efekty może przynieść tylko w zastosowaniu do fraz prostych do pozycjonowania. To znaczy takich, gdzie nie ma wielu innych witryn www, które są pozycjonowane na te same słowa kluczowe.

Kolejna metoda pozycjonowania, czyli pozycjonowanie nieetyczne, nie było badane na potrzeby tej pracy. Został jedynie pokazany przykład takiego rodzaju pozycjonowania. Biorąc pod uwagę omówiony serwis www nasuwa się jeden wniosek. Strony pozycjonowanie nieetycznie wcześniej czy później zostaną usunięte z indeksu wyszukiwarki, czyli zostanie na nie nałożony tak zwany ban.

Ostatnia z badanych metod, czyli pozycjonowanie właściwe, okazała się na podstawie przeprowadzonych badań bardzo dobrą metodą pozycjonowania. Wszystkie dwa przykłady witryn www, na wszystkie pozycjonowane słowa kluczowe uzyskały zadowalające rezultaty. Frazy znalazły się również w TOP4, które zapewnia 100 procentową klikalność w odnośnik przez użytkowników przeszukujących wyniki wyszukiwania. Warto zaznaczyć, że dotyczyło to zarówno fraz łatwych jak i trudnych do wypozycjonowania.

Jaka jest przyszłość pozycjonowania? Bardzo ciężko to przewidzieć. Możemy tylko przypuszczać, że algorytmy wyszukiwarek będą coraz bardziej „inteligentne”. Przede wszystkim dzięki zastosowaniu w nich elementów sztucznej inteligencji. Co za tym idzie w coraz łatwiejszy sposób wykrywane będzie pozycjonowanie stron. Przed tym przecież bronią się wyszukiwarki. Jednak moje osobiste zdanie jest takie, że każdy algorytm, nawet najbardziej zaawansowany będzie można obejść i to z pewnością wcześniej czy później uda się pozycjonerom.

Wnioski

Na początku pracy została postawiona teza, że pozycjonowanie właściwe jest zdecydowanie najlepszą metodą pozycjonowania witryn www. Po dogłębnej analizie problemu stwierdzono słuszność tego założenia. Badanie wykonane na potrzeby tej pracy jednoznacznie wskazały tę metodę jako optymalną i najbardziej efektywną.

Pozycjonowanie jest jedyną skuteczną metodą dotarcia na czołowe pozycję w wynikach wyszukiwania.

Optymalizacja stron pod kątem wyszukiwarek jest integralną częścią pozycjonowania.

Pozycjonowanie powinno być realizowane przez profesjonalistów w innym przypadku może zakończyć się zbanowaniem strony.