Tag Archives: Sieciowy system operacyjny

Sieciowy system operacyjny

praca napisana prawie dwadzieścia lat temu

Sieciowy system operacyjny na którym zbudowana jest sieć w ZAP S.A. Ostrów Wlkp. to produkt firmy NOVELL – NetWare 4.11 dla 100 użytkowników. Doskonale nadaje się dla małej i średniej wielkości firm oraz zespołów roboczych w dużych przedsiębiorstwach. System NetWare oferuje usługi, dzięki którym serwer jest wydajniejszy od serwerów obsługiwanych przez inne systemy operacyjne. Cechą NetWare 4.11 jest wyposażenie go we wszechstronne mechanizmy obsługi bazy danych o wszelkich zasobach i obiektach sieci. System obsługi tej bazy nazywa się NDS (NetWare Directory Services), a jej zasadniczą funkcją jest zorganizowanie dostępu do informacji o wszelkich obiektach w sieci globalnej (serwery, użytkownicy, grupy, drukarki, woluminy itd.) i kontrolowanie wzajemnej zależności tych obiektów. NDS kontroluje procesy sprawdzania tożsamości, dostępu do zasobów, zarządzania partycjami, emuluje bindery, wykonuje operacje rozproszone. Użytkownik widzi sieć jako jeden organizm i nie musi znać jej struktury, ani lokalizacji zasobów. Usługi bazy obiektowej NDS są sercem NetWere 4.11. Charakterystyka tego systemu zawiera wiele cech bardzo atrakcyjnych dla użytkownika np.

 • kompresja danych przechowywanych na dyskach z indywidualnym traktowaniem plików, w zależności od ich zawartości, częstości dostępu i parametrów ustawianych przez administratora, przeciętny współczynnik kompresji wynosi około 2:1, a maksymalny sięga 2.7:1, kompresja jest zadaniem o niskim priorytecie i jest wykonywana wtedy, gdy nie ma do obsłużenia innych zadań,
 • migracja danych przechowywanych na dysku na wolniejsze, lecz bardziej pojemne media; istotą migracji jest fakt, że odbywa się on automatycznie bez interwencji operatora, mechanizm migracji oparty jest na systemie obsługi wielkich pamięci zewnętrznych HCSS, przeznaczony głównie do współpracy z optycznymi bibliotekami danych,
 • system bezpieczeństwa; posiadający system kontroli i rejestracji zdarzeń,
  a także przeprowadzający unikalne sprawdzenie tożsamości użytkowników w trakcie ich dostępu do poszczególnych zasobów sieci, zawiera wiele narzędzi kontroli poziomów plików, usług katalogowych, administrowania i dostępu do serwera,
 • wprowadzenie graficznego środowiska dla sieciowych programów usługowych; mamy do wyboru programy z interfejsem znakowym pod DOS lub programy graficzne przeznaczone dla środowisk Windows i OS/2,
 • usługi drukowania; serwer drukarkowy potrafi obsłużyć do 256 drukarek, odwoływanie się tylko do nazw drukarek, dostarcza proste graficzne narzędzia drukowania,
 • archiwizacja danych; zawiera usługi zarządzania pamięciami zewnętrznymi
  o nazwie SMS (Storage Management Services), które charakteryzuje niezależność sprzętowa i programowa oraz wspólny format danych dla różnego typu urządzeń pamięciowych,
 • routing wieloprotokołowy, wbudowano usługi routingu, włączając w to możliwości obsługi protokołów IPX, TCP/IP i Apple Talk, zawarto także wiele rozszerzonych możliwości dostępu do lokalnych i rozległych systemów sieciowych,
 • zarządzanie systemem, zapewnia doskonałe narzędzia i możliwości zarządzania i administracją siecią, wewnętrzna struktura systemu zawiera wbudowane mechanizmy związane z zarządzaniem,
 • obsługa języków narodowych i elektroniczna dokumentacja.

W NetWare 4.11 zastosowano alokację ułamkową bloków pamięci, która automatycznie dokonuje podziału nie w pełni wykorzystanych bloków na mniejsze jednostki po 512 bajtów.

System współpracuje z rodzinami protokołów XNS, TCP/IP, OSI i SNA. NetWare 4.11 jest wyposażony w wiele funkcji zarządzania siecią a dostęp do nich można uzyskać ze zdalnych stacji sieci (współpraca z protokołem zarządzania SNMP) oraz elementy sztucznej inteligencji. Dzięki obserwowaniu liczby użytkowników korzystających z danego programu aplikacyjnego, system może adaptować swoje działanie, gdy liczba użytkowników spada, system ogranicza wielkość pamięci typu cache dla obsługi danej aplikacji. System zapewnia możliwość korzystania ze CD-ROM, automatycznie konfiguruje pamięć serwera, funkcja EFS sprawia, że pliki usunięte przez użytkowników są przechowywane na dysku serwera tak długo, póki jest wolne miejsce.