Sposoby rozwiązywania problemów w systemach ekspertowych

Systemy ekspertowe można podzielić na dziesięć kategorii [21]:

 1. Systemy interpretacyjne;
 2. Systemy prognostyczne;
 3. Systemy diagnostyczne;
 4. Systemy projektujące;
 5. Systemy planujące;
 6. Systemy nadzorujące;
 7. Systemy sterujące;
 8. Systemy do analizy i usuwania uszkodzeń;
 9. Systemy napraw;
 10. Systemy uczące.

Można wyróżnić dwie podstawowe grupy metod rozwiązywania problemów w systemach ekspertowych:

 1. słabe (bazowe ) metody rozwiązywania problemów,
 2. mocne metody rozwiązywania problemów.

Przykładami bazowych metod rozwiązywania problemów są na przykład:

 • systemy logiczne,
 • reguły,
 • ramy z mechanizmami dziedziczenia.

Dla eksploatacji największe znaczenie mają metody diagnostyczne. Diagnostyka heurystyczna jest stosowana do rozwiązywania problemów w przypadku których posiada się wiedzę określającą, jakie symptomy lub kombinacje symptomów wskazują z określonym stopniem niepewności na diagnozy pośrednie lub ostateczne. Podstawowymi typami obiektów są tu symptomy (cechy) i diagnozy (rozwiązania) oraz reguły postaci: cecha x wskazuje na rozwiązanie ze stopniem niepewności x. Jest wybierane rozwiązanie które osiąga najwyższą ocenę sumaryczną na podstawie zaobserwowanych cech. Diagnostyka heurystyczna różni się tym od pewnej diagnostyki, że jest wykorzystywana niepewna wiedza, i od diagnostyki statycznej tymże stopnie niepewności są szacowane przez ekspertów zamiast obliczania ich na podstawie wielu przypadków rzeczywistych.

Diagnostyka pokrywająca nadaje się do rozwiązywania problemów, w przypadku których rozwiązania relatywnie niezawodnie wywołują określone skutki. W porównaniu do reguł heurystycznych „cecha wskazuje na rozwiązanie” można tu zazwyczaj łatwiej podać reguły , ale trudniej je wykorzystać.

Na rysunku 7.3. przedstawiono zestawienie mocnych metod rozwiązywania problemów.

Rys.7.3. Mocne metody rozwiązywania problemów w systemach ekspertowych [21]

Diagnostyka funkcjonalna może być zastosowana do wyszukiwania uszkodzeń w systemach, których normalne a także wadliwe działanie można opisać za pomocą sieci komponentów i czynników oraz ich normalne i wadliwe działanie można wyjaśnić na podstawie zachowania tych komponentów i czynników.

Diagnostyka statystyczna nadaje się do rozwiązywania problemów diagnostycznych, dla których istnieje duży reprezentatywny zbiór prawidłowo rozwiązanych przypadków. Jej dużą zaletą jest obiektywność wiedzy. Wadą diagnostyki statystycznej jest konieczność spełnienia wielu warunków dla jej zastosowania (niezależność cech, zupełność zbioru rozwiązań, reprezentatywność zbioru przypadków).

Diagnostyka przez porównywanie przypadków jest stosowana wówczas gdy istnieje duży zbiór przypadków z konkretnymi rozwiązaniami i dodatkową wiedzą, przede wszystkim na temat relatywnej wagi cech.