Cel pracy

Celem mojej pracy dyplomowej była optymalizacja algorytmów warstwy sterowania przeciążeniem w sieci szerokopasmowej ATM. W pracy przedstawiłem problem przeciążenie w sieciach ATM, opisałem i dokonałem porównania najbardziej znanych algorytmów kontroli przeciążenia.

Niestety, dostępny pakiet symulacyjny COMNET III w wersji podstawowej nie umożliwia implementacji poszczególnych niestandardowych algorytmów kontroli przeciążenia, które są jeszcze w fazach testów i standaryzacji. Symulacje tych algorytmów można przeprowadzić w pakiecie OPNET firmy MIL3 lub w pakiecie COMNET III w wersji rozszerzonej o kompilator SIM???, pozwalającym na implementację niestandardowych rozwiązań. Ze względu na niedostępność wymienionych pakietów w pracy wykorzystałem symulacje przeprowadzone przez organizacje zajmujące się rozwojem i standaryzacją technologii ATM i symulacje przeprowadzone na uczelniach w Stanach Zjednoczonych i Niemczech.