Projektowanie sieci komputerowej

4.1. Podstawowe wiadomości

Rozrost Internetu, a wraz z nim rozwój technologii sieciowych spowodował, że coraz więcej instytucji oferuje możliwość dostępu do Internetu i jego zasobów. Obok firm zapewniających dostęp pojawiło się także dużo takich, które oferują zaprojektowanie, oraz implementację sieci na potrzeby użytkownika (dla firm, klientów indywidualnych itp.). Ponieważ usługa ta nie jest tania, bardzo dobrym rozwiązaniem jest samodzielne zaprojektowanie i wdrożenie sieci, jedyny koszt w takim wypadku związany jest z zakupem urządzeń sieciowych oraz ewentualnie medium.

Zaprojektowanie sieci komputerowej nie jest procesem trudnym, należy jedynie przestrzegać kilku zasad, do których należą między innymi wizja lokalna, wybór medium transmisyjnego, wybór topologii, dobór sprzętu itp. Wszystkie etapy pro­jektowanie opisałam w dalszej części tego rozdziału.

4.1.1. Określenie celów

W czasie projektowania zarówno sieci LAN jak i WLAN pierwszą rzeczą jaką trzeba zrobić jest określenie wymagań jakie sieć ta ma spełniać. Aby określić wymagania w pierwszej kolejności należy zastanowić się nad kilkoma aspektami sieci, a mianowicie:

 • przepustowości sieci – dobór takiej przepustowości, aby zagwarantować do­stęp do podstawowych usług oferowanych przez sieć komputerową kazdemu uzytkownikowi. Związany jest on z wyborem technologii (Rozdział 1.1.1), czy też standardu (Rozdział 1.2.1) jaki w sieci zostanie zastosowany;
 • liczby użytkowników – liczba klientów jaka ma z tej sieci korzystać, uwzględ­niając przyszły rozrost sieci;
 • medium transmisyjne – dokładnie opisane w punkcie 4.1.2. W przypadku wyboru transmisji bezprzewodowej, dodatkowo należy określić wymagania co do: zasięgu sieci, mobilności jak również bezpieczeństwa.

Następnie należy przeprowadzić wizję lokalną miejsca, w którym sieć ma zostać zaimplementowana. W czasie przeprowadzania wizji lokalnej powinno się zebrać informacje na temat samego budynku:

 • rozmieszczenia okien i drzwi,
 • wystąpienie nowych elementów działowych,
 • rozmieszczenia gniazdek elektrycznych,
 • określenia występowania okablowania strukturalnego,
 • określenia rodzaju materiału z jakiego zostały wykonane okna i drzwi (w przy­padku WLAN, gdyż niektóre materiały powodują osłabienie transmisji),
 • określenia rodzaju materiału z jakich zostały wykonane sufity i ściany, oraz ich grubości (w przypadku WLAN, gdyż niektóre materiały powodują osła­bienie transmisji).

W czasie określania wymagań jakie sieć ma spełniać należy ustalić priorytet po­szczególnych celów, gdyż może się zdarzyć, że nie wszystkie z nich możliwe są do osiągnięcia. W takim właśnie przypadku w pierwszej kolejności realizowane będą najważniejsze aspekty.

4.1.2. Wybór medium

Aby przetransmitować dane pomiędzy komputerami obecnie wykorzystuje się:

 • prąd elektryczny,
 • mikrofale,
 • fale świetlne,
 • fale radiowe.

Biorąc pod uwagę sposób transmisji danych, media transmisyjne dzielimy na: prze­wodowe i bezprzewodowe. Do przewodowych mediów (transmisja danych po­przez przewód) należą: kabel koncentryczny, skrętka oraz włókno światłowodowe. Natomiast do bezprzewodowych mediów (transmisja danych poprzez powietrze) zaliczamy: fale radiowe, mikrofale, promieniowanie podczerwone oraz łącza sate­litarne.

ciąg dalszy tej pracy magisterskiej nastąpi…