Projekt modernizacji sieci komputerowej w przedsiębiorstwie

Podsumowanie pracy dyplomowej

Praca dyplomowa dotyczy modernizacji sieci komputerowej w ZAP S.A. Ostrów Wlkp. Rozbudowa i modernizacja obejmowała elementy struktury okablowania sieci, wybór i zastosowanie nowych oraz istniejących już sieciowych urządzeń aktywnych, zmianę sieciowego systemu operacyjnego oraz wpływ na bezpieczeństwo danych i sieci. Podstawą do wykonania omawianej pracy stała się analiza stanu istniejącej zakładowej sieci komputerowej ZAP S.A. Ostrów Wlkp. oraz omówienie teoretyczne i wybór rozwiązania na potrzeby sieci. Wybór w większości był uwarunkowany elementami istniejącymi w obecnej sieci oraz podstawą ekonomiczną nie pogarszając zarazem parametrów technicznych. Dokonano wyboru na podstawie zestawień, informacji technicznych oraz koniecznych konsultacji z przedstawicielami firm dostarczających sprzęt i akcesoria sieciowe zastosowane w pracy (Optimus – Wrocław, Soft-tronik, MSP, Techmex, Optomer).

Dzięki tematowi podjętemu w pracy dyplomowej omówiono również budowę, elementy i terminologię lokalnych sieci komputerowych, co znacznie przybliżyło problematykę tego tematu dla czytających pracę.

Cel pracy i analiza istniejącej sieci oraz opracowanie projektu rozbudowy
i modernizacji sieci komputerowej w ZAP S.A. Ostrów Wlkp. został osiągnięty, w wyniku czego zostały zrealizowane założenia projektowe:

  • zestawienie łącz światłowodowych między budynkami,
  • instalacja okablowania sieciowego, urządzeń aktywnych, uruchomienie stanowisk roboczych i serwera z systemem sieciowym,
  • rozbudowa okablowania UTP w budynku przemysłowym oraz uruchomienie stanowisk roboczych w technologii Fast Ethernet.