Architektury zapór ogniowych

Dual-Homed Host Firewall (router ekranujący)

Rysunek 1

źródło własne

Umieszczenie routera ekranującego i filtra pakietowego na komputerze z dwoma kartami sieciowymi jest najprostszym rozwiązaniem, w którym jeden komputer oddziela sieć lokalną od potencjalnych zagrożeń. Blokuje on ruch pomiędzy konkretnymi sieciami, hostami lub niektórymi portami.

Screened Host Gateway Firewall (firewall z routerem ekranującym)

Rysunek 2

źródło własne

Taka konfiguracja wymaga dodania WAN routera, który dostarcza połączenie z WAN i filtrowanie pakietów. Rozwiązanie to pozwala umieścić komputer główny z dala od sieci publicznej. Komputer główny w tym przypadku to serwer firewall z usługami proxy i dodatkowym filtrowaniem pakietów. Przerwanie bezpośredniego połączenia tego serwera z Internetem pozwala znacząco zwiększyć bezpieczeństwo.

Screened Subnet Firewall (firewall z dwoma routerami ekranującymi)

Rysunek 3

źródło własne

Firewall z dwoma routerami ekranującymi zapewnia dodatkową izolację sieci lokalnej. Oprócz routera WAN dodajemy router LAN, który kontroluje przepływ danych w sieci lokalnej. Dzięki temu, że komputer główny z Proxy Server jest umieszczony w osobnej sieci, atak ogranicza się jedynie do uderzenia na niego. Dodatkowo router LAN uniemożliwia nieautoryzowany dostęp do komputera głównego z wnętrza sieci. Oba routery mogą zostać skonfigurowane, by serwer komunikował się wyłącznie z nimi.