Internetowa usługa nazewnicza Windows

Internetowa usługa nazewnicza Windows (Windows Internet Name Service – WINS) jest dynamicznym schematem adresowania opartym na nazwach hostów, używanym w sieci Microsoft obsługującej operacje sieci NetBIOS. Jest ona zintegrowana z NDS przez Microsoft DNS Server i w ten sposób umożliwia klientom WINS rozwiązywanie nazw DNS.

WINS tłumaczy nazwy NetBIOS na adresy IP, wykorzystując następujący proces:

  • Komputer klienta kontaktuje się z systemem serwera WINS, dając mu swoją nazwę hosta i numer IP i prosząc o dodanie do bazy danych. Jego prośba jest przyjmowana, jeżeli podana nazwa i adres nie są aktualnie używane przez inny system i dostaje on wyłączność na korzystanie z tej nazwy na okres nazywany dzierżawą (ang. lease).
  • Gdy system klienta jest zamykany, WINS kontaktuje się z serwerem WINS i zwalnia nazwę, pod którą był zarejestrowany.
  • Jeżeli okres dzierżawy upłynął w 50%, system klienta próbuje odnowić ją na serwerze WINS. Próby są podejmowane tak długo, aż nie uzyska przedłużenia lub okres wygaśnie. W tym ostatnim przypadku klient jest rejestrowany pod nazwą dostępną w serwerze WINS.