Projekt modernizacji sieci lokalnej

Wprowadzenie pracy dyplomowej

Burzliwy rozwój informatyki prowadzi coraz częściej do takiego stanu, że w pojedynczym laboratorium, biurze, instytucji lub wydziale produkcyjnym, na niewielkiej powierzchni jest zainstalowane kilka lub kilkanaście komputerów bądź urządzeń sterowanych przy użyciu mikroprocesorów. Zarówno względy ekonomiczne, jak i funkcjonalne przemawiają za ich sprzężeniem w lokalną sieć komputerową. Sieci lokalne mogą reprezentować różny stopień skomplikowania pod względem technicznym. Niniejsza praca dyplomowa podejmuje zagadnienie lokalnej sieci komputerowej w oparciu o sieć działającą w ZAP S.A. Ostrów Wlkp. Charakter pracy jest teoretyczno-projektowy dzięki omówieniu terminologii zawartej w pracy i wykonaniu projektu sieci.

 Cel pracy

Celem pracy jest rozpoznanie stanu aktualnego oraz wykonanie projektu modernizacji lokalnej sieci komputerowej standardu Ethernet i Fast Ethernet, pracującej z sieciowym systemem operacyjnym Novell NetWare ZAP S.A. Ostrów Wlkp.

Ponadto wymagane jest omówienie podstawowych zagadnień i zasad dotyczących okablowania strukturalnego, projektowania i funkcjonowania lokalnych sieci komputerowych Ethernet, dzięki czemu lepiej będzie można zrozumieć budowę i działanie sieci przedstawionej w pracy dyplomowej.

Zawartość pracy dyplomowej

  • rozdział drugi zawiera omówienie podstawowych pojęć z dziedziny sieci komputerowych takich jak: standardy sieci lokalnych, protokoły komunikacyjne, topologie sieci oraz normy i warunki techniczne dotyczące okablowania strukturalnego,
  • w rozdziale trzecim przedstawiono obecny stan informatyzacji zakładu,
  • w rozdziale czwartym i piątym zawarte są oczekiwania użytkownika oraz założenia projektowe,
  • w rozdział szóstym zawarty jest projekt modernizacji sieci strukturalnej dla ZAP S.A.,

natomiast bezpieczeństwo danych oraz sieci zostały omówione w rozdziale siódmym,