Sprzężenia informacyjne pomiędzy procesami projektowania, wytwarzania i eksploatacji

Każde urządzenie przechodzi następujące fazy: projektowanie, wytwarzanie i eksploatacja.

Eksploatacja jest to proces, który przebiega od chwili wytworzenia urządzenia do chwili jego likwidacji (złomowania). Pomiędzy poszczególnymi fazami istnienia urządzenia powinny występować następujące sprzężenia informacyjne:

Rys 3.1. Sprzężenia informacyjne pomiędzy procesami projektowania wytwarzania i eksploatacji

Funkcjonujące w rzeczywistości sprzężenia nazwano „mocnymi”. Występują one pomiędzy projektantem a wytwórcą w postaci przekazywanej dokumentacji konstrukcyjnej i technologicznej urządzenia.

Następnie sprzężenia te występują pomiędzy projektantem a użytkownikiem (eksploatatorem urządzenia) często za pośrednictwem wytwórcy, w postaci:

  • wytycznych eksploatacyjnych,
  • danych i zaleceń zawartych w dokumentacji techniczno- ruchowej DTR.

Przepływ informacji w kierunku przeciwnym, nazwany sprzężeniem „słabym”, występuje najczęściej w okresie gwarancyjnym urządzenia pomiędzy użytkownikiem a wytwórcą.

Tworzenie SIE ma na celu wzmocnienie „słabych” sprzężeń informacyjnych.

Organizacja systemów informacji eksploatacyjnej (SIE) ma na celu zapewnienie okresowo ciągłego dopływu informacji eksploatacyjnej dla potrzeb doskonalenia procesów projektowania, wytwarzania i eksploatacji maszyn poprzez realizację informacyjnych sprzężeń zwrotnych między tymi procesami.