Dostępność Twojej WWW: twarde dane

Zgłosiłem się ostatnio z prośbą do Czytodziała.pl oraz El-monito.com o dane dotyczące dostępności serwisów internetowych oraz tendencji, w ramach występujących najczęściej błędów w ich obsłudze. (W książce bęzie rozdział o projektowaniu „błędów”). I bardzo mnie ucieszyły pozytywne odpowiedzi.

Z danych zebranych w ramach badania Czytodziała.pl, uwzględniających 150 dni funkcjonowania usługi do monitoringu usług webowych (http, ftp, poczta, serwery, itd.), wynika, że strony najbardziej wrażliwe są na błedy: 404 (Strona nie została znaleziona) oraz 500 (Wystąpił wewnętrzny błąd serwera). Warto o tym pamiętać, w procesie projektowania z uwzględnieniem metodologii defensive design.

Dodatkowo, co wielce niepokojące, z badań (również tych z El-monito.com) wynika, że „generalnie z dostępnością serwisów jest źle, średni 5% downtime to ponad 35h miesięcznie; 10% serwisów jest niedostępna przez ponad dwa dni w miesiącu (sumarycznie)”. A wniosków z badań jest dużo więcej…

Dokładne dane z badań znaleźć można:

  • w przypadku El-monito.com na stronie ze statystykami, które powstały na moją prośbę oraz
  • w przypadku Czytodziala.pl, w raporcie, który otrzymałem od Dmitrija, a który podlinkowuję.