Rola informacji eksploatacyjnej na etapie wytwarzania

Informacja eksploatacyjna wykorzystywana na etapie wytwarzania obiektu, obejmuje głównie dane o uszkodzeniach spowodowanych tzw. przyczynami produkcyjnymi, tzn. np. wadami materiałowymi, niedociągnięciami obróbki mechanicznej i cieplnochemicznej oraz montażu.

W zbiorze informacji eksploatacyjnych, interesujących wytwórcę, wyróżnić można w sensie ogólnym:

  • grupę zagadnień dotyczących niezawodności elementów obiektu w aspekcie technologii wytwarzania,
  • grupę zagadnień dotyczących warunków eksploatacji obiektu.

Informacje tego rodzaju wykorzystywane są na etapie wytwarzania, do następujących celów:

  • zarządzania produkcją,
  • doskonalenia procesu wytwarzania (optymalizacji technologii),
  • organizowania kontroli jakości produkcji,
  • sterowania jakością produkcji,
  • doskonalenia systemu obsługi posprzedażnej (obsługi serwisowej),
  • opracowywania programów produkcji części zamiennych w ujęciu asortymentowym i ilościowym.

Na rysunku 3.3. przedstawiony jest schemat przepływu informacji pomiędzy producentem i użytkownikiem zaprezentowany w pracy [5] funkcjonujący w zakładach IBM Werk Sindelfingen.

Rys.3.3. Przepływ informacji zwrotnej do producenta [5]