Przegląd standardów lokalnych sieci komputerowych

 • Ethernet – ustanowiony przez firmy Xerox, Intel i Digital Equipment Corporation. Jest najpowszechniej używanym standardem sieci i szacuje się, że korzysta z niego 60 do 90% wszystkich sieci na świecie. Metoda dostępu – CSMA/CD.
 • Ethernet używa najczęściej trzech podstawowych odmian sieci:
 • 10BaseT -używa kabli UTP (nieekranowany kabel skręcany), topologia gwiazdy,
 • 10Base2 – używa kabli RG-58 (kabel koncentryczny), topologia magistrali,
 • – 10Base5 – używa grubego kabla koncentrycznego RG-8, topologia magistrali.
 • Maksymalna szerokość pasma wynosi 10Mbps. W praktyce jest ona znacznie mniejsza ze względu na parametry sprzętu, informacje nagłówka, ilość pracujących węzłów i opóźnienia spowodowane przez węzły centralne. Praktyczna szerokość pasma to 2 do 5 Mbps.
 • Fast Ethernet – to standard zapewniający komunikację z prędkością 100 Mbps. IEEE zaaprobował 100BaseT jako standard dla Fast Ethernet. Korzysta z nieekranowanych kabli skręcanych UTP oraz światłowodów 100BaseFX. Fast Ethernet jest nową wersją Ethernetu i wykorzystuje tę samą metodę dostępu CSMA/CD. Pracuje w topologii gwiazdy. Większość kart sieciowych i węzłów centralnych z Fast Ethernetu uznaje protokoły konwencjonalnego Ethernetu, co ułatwia wymianę sieci lub jej częściową modernizację.
 • Gigabit Ethernet – to nowy standard o przepływności 1Gb/s w którym zastosowano ten sam format ramki i sposób dostępu do medium jak w zwykłym Ethernecie. Standard jest jeszcze w trakcie prac nad specyfikacją 1000Base-X. Sieć Ethernet 1Gb/s jest przeznaczona głównie do światłowodowych połączeń serwerów z szybkimi przełącznikami sieciowymi. Aby sieć spełniła oczekiwania użytkowników powinna przesyłać pakiety z szybkością 1000Mbps i technologia ta powinna być zgodna ze standardem ISO 11801. Media transmisyjne to: laser długopasmowy, światłowód wielopasmowy, skrętka ekranowana i nieekranowana.
 • ARCnet – ustanowiony przez Datapoint Corporation w późnych latach 70. Przez pewien czas był bardzo popularny jednakże wciąż ma pewne zalety w nowych typach sieci i jest używany w wielu miejscach. Może korzystać z wielu typów kabli, przeważnie używa kabla koncentrycznego RG-62, ale może również korzystać z kabli skręcanych. Węzły w sieci ARCnet są połączone z węzłem centralnym, zgodnie z topologią gwiazdy. Wymaga specjalnej konfiguracji każdego węzła: należy zdefiniować unikalny numer węzła. Metoda dostępu z logicznym przekazywaniem znacznika. Maksymalna szybkość 2,5 Mbps, a praktycznie się uzyskuje 50 do 60%. Prędkość jest uzależniona od liczby węzłów. Większość sprzętu używanego w tej sieci jest zastrzeżona i stosunkowo droga.
 • Token Ring – ustanowiony przez IEEE, nie był popularny do momentu wprowadzenia przez IBM udoskonalonej wersji tego standardu. Dobrze sprawuje się w zatłoczonych sieciach i jest często używany w systemach, w których sieci NetWare łączą się z dużymi komputerami IBM. Token Ring używa topologii pierścienia, dlatego problemy z jednym węzłem wpływają automatycznie na inne węzły. Każdy węzeł sprawdza poprawność pracy sąsiadów i ewentualnie przesyła raport o awarii. Wykorzystuje metodę dostępu z przekazywaniem znacznika pozwolenia. Oryginalna specyfikacja Token Ring umożliwia pracę z prędkością od 1 do 4 Mbps. Wersja IBM pozwala na pracę z prędkością do 16 Mbps. Standard IBM definiuje dozwolone typy kabli: ekranowany kabel skręcany STP, nieekranowany kabel skręcany UTP i światłowód. Do łączenia węzłów z siecią Token Ring są używane węzły MAU. Sieć ta jest stosunkowo łatwa we współpracy, może osiągnąć duże prędkości i jest stabilna.
 • FDDI – zaprojektowany do światłowodów i bardzo szybkich połączeń do 100Mbps, może obejmować 1000 węzłów odległych od siebie do 100km. Ze względu na duży koszt i fakt, że FDDI jest nowym standardem, nie jest ona często używana w sieciach. Używana jest w miejscach wykorzystujących najnowsze zdobycze techniki np. CAD. Ponadto FDDI jest również używana przy łączeniu wielu sieci i wielu budynków. Topologia jest podobna do Token Ring. Wykorzystuje ona logicznie pierścień a fizycznie jest okablowana jak gwiazda. FDDI jest bardzo stabilna i może przetrwać w sytuacjach, w których inne sieci nie dają rady. Nowy standard zwany CDDI jest alternatywnym rozwiązaniem, gdyż oferuje podobne prędkości, używając kabli skręcanych kat. 5.