Lokalna sieć komputerowa i jej elementy

Sieć komputerowa jest to zespół systemów informatycznych (węzłów sieci) połączonych ze sobą wspólną podsiecią komunikacyjną do przesyłania informacji.

Ze względu na obszar objęty siecią komputerową można podzielić je na:

  • rozległe WAN (Wide Area Network), których systemy abonenckie są rozmieszczone na dużym obszarze między miastami, w różnych krajach, na różnych kontynentach, itp. bez ograniczeń dotyczących odległości między nimi,
  • miejskie MAN (Metropolitan Area Network), zasięgiem swoim obejmują obszar całego miasta ewentualnie grupy sąsiednich miast,
  • lokalne LAN (Local Area Network), systemy abonenckie są umieszczone na niewielkiej odległości nie przekraczającej kilku kilometrów, na ogół jest to obszar budynku lub kilku budynków.

Podstawowe terminy dotyczące sieci komputerowych:

  • topologie – są różnymi typami fizycznego rozłożenia sieci; zwykle odnoszą się do kształtu np. gwiazda lub pierścień; architektura sieci (punkt 2.2),
  • protokoły komunikacyjne – są „językami” komputerów używanymi przy komunikacji sieciowej; definiują one sposób przesyłania danych (punkt 2.3),
  • standardy – zapewniają, że wszystkie urządzenia sieciowe pracują w ten sam sposób i mogą być połączone; jest wiele standardów np. Ethernet, ARCnet, Token Ring (punkt 2.4),
  • węzły sieci – są urządzeniami pracujące w sieci np. stacje robocze, serwery,
  • szerokość pasma – jest to maksymalna prędkość jaką dane mogą być przesyłane w sieci, zwykle jest mierzona w Mbps (megabity na sekundę).

Sieć komputerowa w ZAP S.A. Ostrów Wlkp. jest przykładem lokalnej sieci komputerowej, która zgodnie z ogólnie przyjętą definicją sieci lokalnej (ang. LAN – Local Area Network) składa się z dwóch lub większej liczby komputerów komunikujących się ze sobą za pomocą pewnego fizycznego nośnika informacji (medium transmisyjnego). Taka sieć komunikacyjna używana jest na ograniczonym obszarze przez jedną organizację i pozwala swoim użytkownikom współdzielić dane i zasoby. Sieci lokalne mogą być używane również do łączenia systemów obróbki obrazu, systemów alarmowych, sprzętu produkcyjnego, a także wszelkiego rodzaju urządzeń, które wymagają szybkiej wymiany danych.

[ciąg dalszy tej pracy inżynierskiej nastąpi…]