Enhanced PRCA (EPRCA)

[1, 3, 4, 11]

Omówiony wcześniej algorytm PRCA okazał się zbyt wolny. Sprzężenie zwrotne używane w algorytmie PRCA mówiło tylko o braku wystąpienia przeciążenia i pozwalało na zwiększenie prędkości przez źródło. Ustalanie optymalnej prędkości związane było z koniecznością wysłania kilku komórek zarządzających. Algorytm EPRCA powstał przez połączeni algorytm PRCA i algorytmu typu explicit-rate,(tzn. algorytmu używającego sprzężenia zwrotnego przenoszącego więcej informacji. np. aktualna prędkość, prędkość optymalna). Zasada działania algorytmu jest następująca:

Źródło wysyła wszystkie komórki z danymi,  z ustawionym bitem EFCI=0. Komórka zarządzająca RM jest wysyłana co n komórek danych. Komórka RM zawiera aktualną prędkość CCR(current cell rate)), prędkość docelową ER(explicit rate) i bit informujący o przeciążeniu CI (congestion indication). Źródło ustawia wartość ER  na swoją maksymalną dozwoloną prędkość PCR(peak cell rate) i ustawia bit CI=0.

Przełącznik oblicza współczynnik fairshare, czyli optymalne pasmo przepustowe dla danego połączenia  i jeżeli potrzeba to redukuje wartość ER w powracającej komórce RM do wartości fairshare. Używając ważonej średniej potęgowej obliczamy dozwoloną średnią przepływność bitową MACR (mean allowed cell rate), współczynniki fairshare przyjmuje część wartości obliczonej średniej.

MACR = (1 – a) MACR – aCCR

Fairshare = SW_DPF x MACR

gdzie, a jest współczynnikiem (rzędem) średniej potęgowej, SW_DPF jest mnożnikiem (zwanym współczynnikiem switch down pressure) bliskim, ale poniżej jedności. Sugerowane wartości dla a to 1/16 a dla SW_DPF to 7/8.

Źródło zmniejsza aktualną prędkość nadawania ACR po każdej nadanej komórce:

ACR = ACR x RDF

gdzie, RDF jest współczynnikiem redukcji.

Jeżeli źródło odbierze powrotną komórkę zarządzającą RM (nie mającą ustawionego bitu CI) zwiększa prędkość nadawania:

jeżeli CI = 0 to ACR = min(ACR + AIR, ER, PCR)

gdzie, AIR jest współczynnikiem zwiększenia.

Odbiorca monitoruje także bit EFCI w komórkach danych i jeżeli ostatnio odebrana komórka miała ustawiony ten bit, odbiorca ustawia bit CI w generowanej komórce zarządzającej RM.

Przełącznik oprócz ustawienia prędkości ER może także, jeżeli długość jego kolejki przekroczy ustalony próg ustawić bit CI w powracającej komórce RM.